Lá rụng

Bờ hồ ngập những lá cây
úa vàng chồng chất phủ đầy lối đi
níu chân ta bước thầm thì
vì sao lá rụng rơi khi xuân về ?...

Nụ non mở mắt đón hè
cành xanh lá mới non che nắng cài
thay cho lá cũ về trời
mõi năm một kiếp lá dời đổi nhau...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa