Thử tài của bạn

      Thưa bạn đọc.
      Trong dịp về Hải Phòng giỗ mẹ vợ, tôi đi qua và nghĩ tới mấy địa danh mà mình đã đến, ngẫu nhiên nghĩ ra câu đố bằng thơ. Vậy bạn thử nghĩ xem có trả lời được không nhé.

1- Tưởng đâu con cái đề huề
Nhưng đi tới đó lại về tay không ?

2-  Tưởng đâu cấm chợ ngăn sông
Nhưng đi tới đó lại không thấy gì ?


Gợi ý:   1-  Là tên cầu gì ở ở Thanh Hóa ?. Trả lời : là Cầu Bố ở Thanh Hóa
            2-  Là tên cầu gì ở Hải Phòng và Nghệ An ?. Là Cầu Rào ở Hải Phòng và Cầu Cấm ở Nghệ An

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa