Kẻ giở mặt

"Biển Đông là của mình đấy, đưa tàu ra chiếm giữ đi"?!!
Hôm qua vừa mới bắt tay
xin chào đồng chí ta nay mặn nồng
bạn bè có thủy có chung
láng giềng tốt, đối tác tốt
                   thật không gì bằng!

Hôm nay giở mặt làm căng
Biển Đông cắm chốt "ao làng của ta"?
mặc cho phép nước lệ nhà
"Hoàng Sa cùng với Trường Sa của mình"?...

Mới hay lòng dạ bất minh
mồm loa mép giải đổ nhanh tại người
Việt Nam gây chiến trước tôi
tàu nhỏ khiêu khích mấy mươi "tàu hàng"?

Ai xem cũng thấy bẽ bàng
vòi rồng phun nước húc ngang thân tàu
bao nhiêu tàu nhỏ sứt đầu
lan can gẫy đổ kính xâu vào người?

"Oan tôi lắm ối làng ơi!?
Việt Nam mới đúng là người gây nên"?

Chuyện TÀU đổi trắng thay đen
tai to mồm rộng đã quen thế mà
tay bốc lửa miệng lu loa
bằng chứng không có thành ra trò cười!

Thôi đừng dùng thói dọa người
trắng đen luật pháp rạch ròi mới hay
thói đời bụng xấu lâu nay
lòng tham không đáy có ngày dập lưng...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa