Vẫn còn em ở đó...?!

Em vẫn còn ở đó
Hay đã đi lâu rồi?
Từ ngày em và tôi
Chia tay người một ngả!

Thời gian như vội vã
Mới đó đã bao năm?
Mà tôi vẫn nghĩ rằng
Vẫn còn em ở đó?...

Nuối tiếc làm chi nữa?
Chỉ mình dối lòng mình
Vậy mà vẫn đinh ninh
Vẫn còn em ở đó...?!

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa