Sẻ bớt nỗi loLo chi cho bạc mái đầu
cho thân thêm khổ cho sầu nặng vai
trong đời có đúng có sai
đúng thì yên phận sai hoài mãi đâu?

Làm người có trước có sau
thủy chung nhân hậu ai đâu hại mình
đã là một kiếp nhân sinh
vô lo chẳng được vô tình chẳng xong.

Thôi thì ta sống ung dung
nỗi lo sẻ bớt cho lòng thảnh thơi
lo ăn lo ngủ lo đời
bách niên giai lão như người là vui...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa