Làm quen

Thấy em giặt áo bên cầu
nhủ lòng anh hỏi đôi câu hững hờ
Sông Bùng nước chảy lơ thơ
sao em giặt áo bây giờ ở đây?...

Nhẹ nhàng em trả lời ngay :
rằng mùa đang vụ, rằng cây mở chồi
không yên hết đứng lại ngồi
đành lòng chân bước lên đồi chăm hoa
giữa đường chào hỏi người ta
sao không vướng bận chi à ông anh?...

Bận thì có bận nhưng đành
qua đây để hỏi rằng mình đi đâu?
không ngờ ngồi giặt sông sâu
sợ rơi xuống nước ai nào giúp em?

Qua chiều nước nổi triều lên
em bơi đã được ghi tên xã mình
làm quen hẹn đến Hội Đình
qua xuân đến tiết Thanh Minh em chờ...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa