Chiều xuân


Chiều xuân mưa lãng đãng rơi
Lộc xuân ôm cả một trời xuân sang
Đông qua như thấy bẽ bàng
Chồi mai hé nở đón nàng xuân xanh.


Lá già nhường chỗ lìa cành
Chờ cho xuân đến nẩy nhành đơm hoa
Trắng vàng hồng tím tung ra
Màu hoa màu áo giao hòa đón xuân...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa