Giỗ đầu

Giỗ đầu ông Nguyễn Bình ( 21 - 10 - 2014 )
Mới đó hôm nay đã giỗ đầu
thời gian quay quắt có lâu đâu
âm u trời đục hơn chục tháng
đã nhuốn hồn em chút lệ sầu.

Gậm nhấm vơi đầy tình huynh đệ
nước mắt tuôn trào nỗi xót đau
nhớ hình ảnh quen khi uống rượu
cạn ly cạn chén hỏi còn đâu?

Thấm thoát đầy năm ngày chia biệt
hôm nay cỗ rượu đặt mâm đầy
anh em con cháu về đông đủ
dâng nén hương thơm thỏa lòng này.

Ở trên dương trần đều ổn cả
cuối miền âm giới chắc anh hay?
hãy hộ độ trì cho con cháu
xứng đáng dòng tông ở đất này...
0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa