Mưa đêm
Mây chiều vần vũ qua sông
Đổ mưa ướt cả cánh hồng làng hoa

Gió đưa mưa tới hiên nhà
Hạt rơi - rơi cả canh ba cuối hè.

Gió đêm làm rụng trời quê
Trăng đi đâu để cành me ướt đầm?

Lá bay phủ hạt mưa dầm
Nước đầy - đầy cả tay cầm tơ vương...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa