MC Thụy Vân


Trông thấy hình nàng đã thấy xuân

Mặt hoa da phấn lại phong trần

Chênh chao người đẹp bên đào nở

Dáng ngọc còn hơn tựa mấy lần...


Ti vi đúng hẹn giờ lên sóng

Thông tin tài chính đến toàn dân

Như con ong - bay tìm mật ngọt

Dâng đóa hoa đời của Thụy Vân...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa