Bữa cơm đoàn kết

(Thơ vui ngày 8/3)

Hôm nay tôi nấu thay bà
nhờ bà cố vấn xem ra thế nào
cơm canh mặn nhạt luộc xào
bà ngồi bên cạnh chỉ trao bằng lời
báo đài vô tuyến bà coi
nhặt rau vo gạo có tôi sẵn sàng
chủ trương biện pháp nhẹ nhàng
làm sao dễ hiểu dễ làm cho nhau...

Nồi nào luộc thịt nấu rau?
chảo nào rán cá vừa mau vừa dòn?
vung nào đậy kín xoong con?
gạo nước mấy ống để ngon cơm nhà?...

Hôm nay chỉ huy là bà
Tôi là binh nhất ít ra một ngày
chấp hành mệnh lệnh ngay đây
sĩ quan ngồi ghế chỉ tay tôi làm...

Nấu cơm cứ tưởng là nhàn
hóa ra phức tạp gian nan quá trời...

Thôi ông lên nghỉ giúp tôi
tôi thay một lúc là rồi bữa cơm
còn hơn ngồi chỉ bảo dùm
mệt hơn đi tát ao chuôm ngoài đồng!

Vậy bà nấu nốt cho xong
chấp hành nghiêm chỉnh là ông thay bà
cơm ngon canh ngọt dọn ra
thắm tình đoàn kết cả nhà đều vui...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa