Họp Chi ủy

Điện thoại reo vang
Ở đằng kia tới
Bí thư mời gọi
Chi ủy họp chiều.

Cho sổ đi theo
Bút reo cùng kính
Nhanh như người lính
Đầy đủ sẵn sàng.

Cả 5 vào bàn
Chụm đầu san sẻ
Thảy đều mạnh khỏe
Thảy đều mừng vui.

Xem tháng vừa rồi
Mình làm gì nhỉ?
Tháng sau nhớ kỹ
Làm những việc này...

Nhớ nhé đúng ngày
Lần sau về họp...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa