Người quân tử

( Tác giả Đỗ Anh Thư )

NGƯỜI QUÂN TỬ
Ảnh của Anh Thư Đỗ.
 Đã mang tiếng là trang nam tử
Cũng đường đường một đấng trượng phu
Đưa tay mà vén mây mù
Xoá đi tăm tối, âm u đất trời!

Khuôn vàng ngọc ấy lời quân tử
Đã nói rồi quyết giữ không sai
Dẫu cho đá nát vàng phai
Sao dời vật đổi không thay tấc lòng
Sống đạo đức tâm trong dạ thẳng
Ghét lừa thầy phản bạn dối gian
Như cây thông giữa đại ngàn
Trời xanh cũng rõ tấc gang anh hùng
Người quân tử một lòng trung nghĩa
Không tiếng đời mai mỉa, thị phi
Tránh xa những lẽ vô nghì
Thượng đội, hạ đạp còn gì thanh danh?
Người quân tử tâm thanh trí cả
Sống đời không nghiêng ngả bon chen
Chẳng vì lời nịnh tiếng khen
Mà gây oan trái rối ren tình đời
Người quân tử đất trời chứng giám
Tấm lòng son Nhật - Nguyệt sáng soi
Có câu " Tích đức để đời"
Ai người quân tử giữa thời khó khăn?
ATĐ.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa