Chờ Thu

Chờ Thu mát dịu lại về

Kết quả hình ảnh cho hoa cúcMưa Ngâu bối rối sông quê bến tình

Vườn ai vàng ngập Cúc xinh?

Thì ra Thu đã náu mình vào hoa.


Thu về hoa phượng đi xa

Bằng Lăng tím phố nay đà trốn đâu?

Thu về gom hạt Mưa Ngâu

Bóng Trăng chia nửa bởi màu mây quê...

 

2 nhận xét :

Đỗ Anh Thư nói...

Sáng trăng thu lộng gió về
Hàng cau xõa mái tóc thề chờ anh
Mặt hồ sóng gợn long lanh
Một con thuyền nhỏ tròng trành...nhớ thương..

Đỗ Anh Thư nói...

Sáng trăng thu lộng gió về
Hàng cau xõa mái tóc thề chờ anh
Mặt hồ sóng gợn long lanh
Một con thuyền nhỏ tròng trành...nhớ thương..

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa