Gặp Bạn

Vậy là ta lại gặp nhau

Hàn huyên trao đổi đôi câu tâm tình

Tóc xưa nửa bạc nửa xanh

Mà nay trắng cả mái đình quê hương

Tuổi thơ chẳng học một trường

Chẳng chung một lớp mà thương thật nhiều

Miền quê Xứ Nghệ ta yêu

Vần thơ gom lại nên kiêu sách dày

Chúc anh ngày một đủ đầy

Niềm yêu thơ cứ mỗi ngày mỗi vui...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa