Cháu giống ai ?


Giáng hình giống mẹ giống cha

Cái răng cái tóc giống bà giống ông

Bày trò hiếu động thì không

Nghịch như quỷ sứ là dòng trời cho...


0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa