Hồ nước quý

Hồ nước trong nho nhỏ

Cứu sống cả khu rừng

Qua những đêm khát cháy

Qua những ngày khô rang.


Thu đã đi lang thang

Lá vàng rơi lả tả

Quanh khu rừng hoang dã

Đàn nai ăn nơi nào?


Gió thì thầm lao xao

Đỡ nụ chồi mở mắt

Sang xuân chồi tất bật

Bừng nở một rừng xanh...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa