Kỷ niệm về một vị tướng

( Kính tặng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên* )

Tôi viết bài thơ về Ông

Kết quả hình ảnh cho Trung tướng Đông Sỹ Nguyên
Trung Tướng Đồng Sỹ Nguyên
in thành sách thành câu thành chữ
nhưng đọc lại vẫn còn chưa đủ
nên bây giờ mới viết lại lần hai...

Năm tám mươi thế kỷ trước lâu rồi
Ông điều tôi về làm Xếp Phó
của công trường vừa xong mìn nổ
xây móng lò ống khói tua bin...

Điện đi đầu trong kế sách ưu tiên
Phả Lại trước, Sông Đà sau mới thuận
trước lúc lên đường ông dặn dò cẩn thận
cố gắng cùng anh em gánh vác việc khó khăn.
Quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Đồng Sĩ Nguyên

Chất lượng rất cần, tiến độ phải nhanh
sau ba năm sẽ quay về Viện cũ*
có đề xuất gì đừng nên do dự
cứ nêu ra Bộ sẽ giúp nếu cần.

Lời nói chân thành nhưng tôi cứ phân vân
- Thưa Bộ Trưởng: vợ ở xa mỗi lần về vất vả
hiện công tác ở miền trung Thanh Hóa
trong ngành Y một bệnh viện xa xôi...

Suy nghĩ một hồi Ông gợi ý giúp tôi
đưa cô ấy ra cùng công trường Phả Lại
nhớ bố trí đúng nghề đã nói
bệnh xá cần cô ấy, giúp công nhân, cán bộ lúc ốm đau.

Vụ Tổ Chức mai đi xuống đấy mau
truyền đạt ý tôi là như vậy đã
nhớ trao đổi với Ủy Ban Thanh Hóa
giúp công trường một cán bộ ngành Y.

Một tháng sau ý kiến được thực thi
vợ chồng tôi yên tâm công tác
biết ơn Ông tôi say sưa làm việc
chẳng kể sớm trưa mưa gió hăng say...

Một vị Tướng Quân trong số ít người
toàn đức toàn tài nhân dân kính phục
nay nguyện vọng khi cuộc đời kết thúc
xin được về với đồng đội Trường Sơn...


* Nguyên ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Tư Lệnh binh đoàn Trường Sơn, nguyên Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng.
* Viện Thiết Kế Dân Dụng - Bộ Xây Dựng.


0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa