Canh gà

Bạn đọc thân mến.
Sau khi tôi đăng bài thơ "THEO GÀ" bạn Phạm Ngọc Rạng đã họa lại bài này. Tôi rất thích và xin phép tác giả đăng lại trên "Trang thơ Nguyễn Quang Huệ" để bạn đọc cùng trao đổi.

CANH GÀ

phạm ngọc rạng cg
Nhà thơ Phạm Ngọc Rạng
Gà kêu giục giã canh gà
Rồng đang thiu ngủ mau ra chớ nằm
Vểnh tai, nhướng mắt, nhe răng
Quăng mình lướt sóng xa xăm đảo nhà.

Là nơi bão tố phong ba
Nôn nao tấc dạ, vào ra đứng ngồi
Muôn trông, một tấm đôi hồi
Kìa ai xây đắp, ai xui bảo nào?

Bang giao trước mở lời chào
Lòng đang cân nhắc kế nào cho hay
Thế cờ chong chóng đổi xoay
Bạn bè quốc tế việc nầy bàn lâu.

Biển đông chỗ cạn, chỗ sâu
Chung vai ước hẹn với nhau nghe gà
Gà kêu thúc giục tâm ta
Bao giờ xao xác canh gà mà theo?

Phạm Ngọc Rạng

Họa bài "THEO GÀ" của nhà thơ Nguyễn Quang Huệ

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa