Đến một ngày

Đến một ngày ta không còn khỏe nữa
Chuyện giúp nhau nương tựa sẽ thưa dần
Mắt sẽ mờ, tay mỏi run chân
Đau mình mẩy và quên quên nhớ nhớ.

Tai khó nghe cứ nhỏ dần tiếng mõ
Đã ăn rồi lại nói chưa ăn
Sẽ có ngày quên cả mặt người thân
Con cháu đến tưởng dân làng hàng xóm.

Nhà có chuyện gì mà hôm nay vui lắm
Lại mang quà thăm hỏi đến cho ai?
Bỗng tự nhiên nước mắt vắn dài
Than thở rằng sao mình cô đơn thế?

Lại đến mức chỉ một mình ngồi kể
Những chuyện gì từ ngày xửa ngày xưa
Cười một mình  lảm nhảm nhặt thưa
Như chung quanh với bao nhiêu bạn cũ.

Nghĩ đến đó mà thấy buồn vô độ
Bao điều hay điều dở ở cuối đời
Ước sao mình sống một cách thảnh thơi
Khi tắt nắng như mặt trời đang mọc...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa