Thăm anh

Được tin anh ốm nặng
Em muốn đến thăm người
Nhưng đường sá xa xôi
Chờ con về bố trí.

Bệnh tình thì chẳng kể
Già trẻ không hề phân
Anh chưa đến bát tuần
Chỉ thiếu hai hoặc một.

Tuổi càng cao càng tốt
Nhưng bệnh tật thêm nhiều
Lại mang chứng hiểm nghèo
Làm vợ con lo lắng.

Mong anh càng cố gắng
Gượng lại sức của mình
Con cháu rất thương anh
Nhưng làm sao gánh được.

Cầu mong sao điều ước
Vượt cho qua đoạn này
Bệnh cứ lui mỗi ngày
Anh em mình vui vẻ.

Chúc anh mau mạnh khỏe
Em xin phép ra về
Giữ lời hứa thăm quê
Anh em đi một chuyến...


* Ông Đào Thiêm là anh vợ ơ Hải Phòng

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa