Chung một lối về

Hơn ngàn người đai biểu về đây
Thay mặt ngót mười ngàn hội viên
                  dự đại hội kỳ II đông đủ
Đội cồng chiêng Hòa Bình theo hàng trật tự
Thả những hồi chuông đón khách giao duyên.

Đến hẹn lại về vui vẻ hỏi tên
Gần mười năm mới có kỳ gặp gỡ
Lúc quen nhau chỉ qua câu thơ nhỏ
Giờ lần đầu ta được bắt tay nhau.

Mỗi bài thơ là một nhịp cầu
Mỗi nhà thơ mới tập làm thi sĩ
Nhưng nào có ai cho mình vừa ý
Đẹp văn chương đẹp cả lòng người.

Chẳng đọ thơ anh so với thơ tôi
Thơ chúng ta là tình yêu chân thật
Chuyện hơn thua trở thành khuất lấp
Nên cao hơn là trao đổi của bạn hữu tâm tình.

Sáu tư người đã được vinh danh
Vào BCH nhiệm kỳ năm năm sắp tới
Trăm phần trăm dơ tay phấn khởi
Hẹn cùng nhau mở trang mới cho thơ...


Ngày 6 /10 /2015 CLB thơ VN họp đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II tại Hà Nội, đã nghe tổng kết 10 năm qua và bầu 64 nhà thơ vào BCH khóa mới.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa