Dòng sông và nỗi nhớ

Sông Bùng và lèn đá Hai Vai ở Diễn Châu - Nghệ An
Lên năm tôi đã thấy
Có dòng sông êm đềm
Đứng bên bờ sông ấy
Bầu trời như rộng thêm.

Sông quê dù không rộng
Nước chảy mãi không sâu
Mà sông vào nỗi nhớ
Tâm hồn tôi từ lâu.

Bao luồng tre nứa gỗ
Cập bến nước Cầu Bùng
Cô em ngồi đan cót
Miệng hát về dòng sông.

Chiếc thuyền con đi mãi
đón bắt cá bắt tôm
Chiếc ghe đỏ màu sơn
Chở đầy khoang vôi trắng.

Trải qua bao mưa nắng
Đi học qua sông này
Bến Đông Kiều còn đó
Cầu Phượng Lịch còn đây.

Sông Bùng là sông nhỏ
Mà tôi nhớ cả đời
Bao xóm làng gắn bó
Một dòng Bùng đầy vơi...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa