Giúp nhau

Cháu bò cày ruộng về qua
Nhẹ nhàng mở cổng thăm nhà ông trâu:
- Mấy hôm chẳng thấy ông đâu?
Ruộng sâu đành để dãi dầu tháng sau
Cháu còn cày mấy ruộng rau
Đỗ ngô khoai lạc việc đầu cháu lo
Ruộng sâu rất khó cho bò
Nên đành chờ đợi ông lo việc này.

- Hôm rồi tôi chẳng gặp may
Giẵm gai nên khổ chân này sưng đau
Nghỉ nhà nhưng vẫn lo âu
Ai người cày giúp ruộng sâu sau chùa?

Thôi ông ạ việc bây giờ
Thuốc thang chân khỏi qua cơ là mừng
Từ mai cháu cố xem chừng
Giúp ông mấy buổi cạnh bưng sau nhà.

Được rồi cháu cứ lại qua
Vài ngày nữa tôi sẽ ra khỏi cần
Đừng nên nghĩ ngợi phân vân
Khỏi chân tôi lại làm thân trâu cày...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa