Cũng là một cách ăn chơi

...Bày ngay đường cái ven làng

Lá chuối giải sẵn mâm mang làm gì?

Chỉ cần rượu thịt túy luy

Vẫn cười vui - vẫn nhâm nhi bạn bè...

Trai làng chạm bát hả hê

Phố phường đâu có cảnh quê thế này?

Mời làng du lịch đến đây

Ai vui uống bát rượu đầy càng vui...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa