Nghèo


( Thơ vui )Mặt tiền chẳng có vải che

Đầu không có mũ đi xe cà tàng

Tôi thừa váy đẹp xe sang

Sợi tình giăng mắc tôi mang cô về...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa