Tự sướng

Ở nơi đất rộng người thưa

Quần không đủ mặc để "bừa" đi chơi

Mới hay mọi sự ở đời

Dù không che đậy vẫn cười làm sang.


Chụp hình tự sướng đàng hoàng

Công nghệ đi trước đón đàng như ai

Một mai em sẽ thành tài

Nhớ ngày con trẻ trong ngoài như nhau...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa