Đầy vơi


Đem nỗi lòng buồn gửi vào mây
Sợi tình gãy đứt đã bao ngày
Nắng sớm mưa chiều sao nối lại?
Cho kiếp hồng nhan chịu đọa đày.

Tôi biết lòng tôi chỉ buồn thôi!
Năm canh se sắt bởi ngậm ngùi
Ước thấy mảnh tình còn đơn lẻ
Được nối lại dòng thuở có đôi.

Sẽ sáng bừng lên ánh lửa hồng
Mặt trời ló rạng ở Đàng Đông
Đêm tàn rồi cũng vào ngày cũ
Cho ước mơ vui ngập cõi lòng...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa