Chú ngựa ở cố đôChú ngựa trắng một thời oanh liệt
Cùng vua Đinh đi diệt loạn binh
Lập Đại Cồ Việt nước mình
Cùng ngang Đại Tống ở thành bên kia.

Là hai nước cùng chia hai chúa
Đất trời Nam một thưở xưng hùng
Cõi bờ một giải non sông
Cớ gì quân Tống vào không lời mời?

Ngựa phò minh chủ thêm vui
Truy lùng quân giặc tới hồi nguy nan
Ngựa về yên chỗ chờ ban
Vua Đinh yên vị - niết bàn hậu cung...
0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa