Tóc trắng - Tóc đen

Ảnh Đinh Bạt Tuyền
( Thơ vui )

Chụp ảnh với các bạn

Thấy tóc mình còn đen

Tại tóc hay tại máy

Làm sao bớt ưu phiền?


Tuổi ngang nhau xấp xỉ

Chỉ một chín một mười

Tóc đen như đào ngũ

Nếu vậy ai giám chơi!?...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa