Lấy chồng thợ xây

( Thơ vui )

Cứ mải tìm mải lựa
gặp được anh: Thợ nề
bàn xoa rồi bay thép
trên hai tay thợ nghề.

Từng hàng từng hàng gạch
anh sắp đặt thẳng ngay
chẳng bao giờ trùng mạch
phẳng như căng sợi dây.

Mạch vữa đầy kín kẽ
bức tường khỏe khỏi lo
mưa bão mà có đến
cứ yên tâm ngủ khò...

Nhà bên : Chồng thợ tiện
cứ chạy ra chạy vào
bên này: chồng thợ ngõa
thấy tự hào làm sao?...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa