Giải yếm em trao

Một cái tên mới nghe đã cảm
một địa danh in đậm Mộc Châu
thác cao đổ xuống khe sâu
va vào vách đá hợp nhau thành dòng
như là cô gái đang hong
tóc mây nối giữa tầng không xuống trần.

Giải yếm trao mấy lần lớn nhỏ
nước trong rừng tuôn đổ xuống đây
rừng xanh trộn với trời mây
cho dòng nước trắng hôm nay gặp người.

Trao giải yếm trao lời mát lịm
cho bao chàng bịn rịn đam mê
Mộc Châu giữ trọn lời thề
gửi anh giải yếm đem về làm tin...

Thác Giải Yếm ở Mộc Châu

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa