Ra viện

Xe vừa về đến ngõ
mở cửa ngước nhìn xa
đã có mấy người ra
bắt tay mừng tíu tít.

Ôi trời nom gầy thiệt
nửa tháng rồi còn gì
hỏi thăm mấy bữa ni
bao giờ anh ra viện?

Con dâu liền thưa chuyện
chiều nay bố cháu về
chắc lẽ đã lên xe
chỉ dăm mười phút nữa...

Ôi tình làng nghĩa phố
vắng vài ngày hỏi thăm
quý nhất sự quan tâm
lúc khó khăn hoạn nạn.

Ốm đau là cái hạn
ai cũng gặp vài lần
báo với nhau nguyên nhân
xúm vào cùng giúp sức.

Bà nhà tôi thành thực
bệnh cũng khỏi rồi mà
may phúc lớn cả nhà
hôm nay về rồi đó...


0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa