Hoa hồng hoa sữa
Hoa hồng ai tặng cho em

Để bông hoa sữa nổi ghen giữa làng

Hồng tuy đằm thắm nhẹ nhàng

Không bằng hoa sữa đêm mang

hương về

Trai làng khi nổi cơn mê

Chỉ thơm hoa sữa bỏ bê hoa hồng...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa