Mừng sinh nhật

Hoa mừng sinh nhật của bạn Đỗ Phúc


Hoa mừng sinh nhật toàn loại đẹp

Lời chúc sang xuân quá tuyệt vời

Bao bạn ân tình dù xa ngái

Vẫn nhớ hôm nay sinh nhật tôi.


Có phải duyên xe nên nồng thắm

Tri âm tri kỷ ở trên đời

Kết nối vòng tay nhờ F B

Vương tơ bền chặt thắm tình người

Cảm ơn bạn hiền trên khắp nước

Ta hứa xây tình mãi thắm tươi...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa