Táo bếp lên trời 
Đêm 23 tháng chạp
Táo Bếp lên chầu trời
Xe đông người chen lấn
Mấy ngày mới tới nơi.

Ngọc Hoàng quở buông lời
Trách Táo Quân trễ nải:
- Việc Thiên đường có phải
Không thiêng bằng việc nhà?

Táo tâu: - Con oan gia
Ngọc Hoàng ơi có biết
Người người đều khủng khiếp
Tắc đường mùa cuối năm!...

- Ta trách oan Táo Quân
Thôi có gì trình tấu
Muộn lên ta hiểu thấu
Không phải than thở nhiều…

- Chỉ có chuyện nồi niêu
Trong bếp nhà đỏ lửa
Không còn gì chọn lựa
Cháy hại của,  chết người.

Đồ ăn uống nơi nơi
Tẩm ngâm bằng hóa chất
Gây ung thư,  bệnh tật
Bao người dân lìa đời!

Môi trường sống nhiều nơi
Cùng chung mùi hôi thối
Vậy làm sao chịu nổi
Ngọc Hoàng hỡi có hay?...
          Xin Ngọc Hoàng dịp này
Vi hành xem sẽ rõ…

Hết giờ chuông đã đổ
 Xin cáo lui sân chầu…
Lời Táo hô muôn tâu
Ngọc Hoàng Vạn vạn tuế…

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa