Khai bút


Năm khỉ đã qua
năm gà mới tới
Ông Thân cuốn gói
Bà Dậu gọi nhà
Hỏi một năm qua
Khỉ làm gì nhỉ?
Khỉ rằng tắc tỵ
Gà chỉ mỉm cười
Giờ đến lượt tôi
Mâm xôi đi trước
Tôi theo chân bước
Thẻ hương trình làng
Chuẩn bị thỉnh vang
Khấn lên tiên tổ
Thỉnh lạy các cụ
Phù hộ mọi nhà
Năm nay năm gà
Làm ăn hơn trước
Tiền vào như nước
Tiền ra từ từ
Nhà nhà vô tư
Đón chào Đinh Dậu...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa