Tâm sự ba chú chép vàng


Hàng năm tháng chạp đúng 23
Ông Táo ông Công với một bà
Chuẩn bị lên trời Ngọc Hoàng gọi
Làm cá chép mình cũng vậy la (vạ lây).

Các Táo về trời cũng muốn sang
Xe hơi xe ngựa chẳng đặt hàng
Dẫu rằng phong tục không bỏ được
Nhưng sao cứ phải cá chép vàng?

Hăm ba mai mốt đã đến rồi
Khốn khổ cho nhà cá chép tôi
Chép vàng non nớt lên đầu bảng
Cả chục tấn hàng có phải chơi!

Các vị mang về có biết không?
Chép con đau thắt quặn trong lòng
Bỏ đói mấy ngày toàn uống nước
Giam hãm bỏ tù túi ni lông!

Cúng xong cá chép chẳng ai lo
Vứt xuống nước rồi biết chi mô
Sống chết mặc bay nào ai biết
Qua đêm cá chết đỏ mặt hồ!

Vừa hôi vừa bẩn vừa lãng phí
Ô nhiễm lan ra khắp cả vùng
Vớt cá lìa đời ai lo liệu?
Hay là cứ vậy để sống chung?

Ước gì thân phận được đổi thay
Cá vàng in giấy thật là hay
Cả họ nhà em chào trăm lạy
Thoát khỏi chết oan như mọi ngày...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa