Trả lời người bạn phương xa

( Tặng người bạn Mỹ Susi Lawati )

Tóc mình giờ đã pha sương
Bồng bềnh mây trắng xin nhường trời xanh
Sông Ngân còn nước ngọt lành?
Xin mời bạn có đồng hành? cùng đi...

Văn chương mình chửa có gì
Mười tập thơ đã lấy chi là nhiều
Mười một vạn bạn thân yêu
Ngày ngày trang mở sớm chiều có nhau
Phát thanh, vô tuyến phim màu
Đưa lên cho bạn toàn cầu được xem...

Bạn xa chưa tỏ nỗi niềm
Bấy nhiêu có đủ một miền yêu thương?...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa