Thơ Hoàn Nguyễn


.Đêm, hai người phụ nữ nói chuyện với nhau.
Những dòng tâm trạng buồn, nỗi buồn của hai người đàn bà làm thơ, trót đa sầu, đa cảm... Tôi biết ở phía đầu kia có "giọt sương lăn trên mi mắt em", bởi tôi cũng vậy.😢
Và tôi viết bài thơ này cho em, cả cho tôi nữa!
MỘT NÀY KHÓC - MỘT NÀY CƯỜI
(viết cho Nga)
Em ngồi đốt vía thời gian
Đuổi hình tìm bóng cho tàn một đêm
Ngậm ngùi
uống giọt sương êm
Tình tình
rây ướt
say mềm lả lơi
Say
chơi vơi
say
chơi vơi
Một này khóc
một này cười
ngất ngư
Trầm luân
chìm nổi còn dư
Tố Như ơi
hỡi Tố Như hồn về
Bừng bừng thức tỉnh cơn mê
Ngủ đi quên giấc tái tê cõi người...!


Trong hình ảnh có thể có: cây, đêm, bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa