Bão số 10

Quê ta bão sắp vào rồi
Bao người day dứt đứng ngồi không yên
Một vùng bão tố triền miên
Một vùng hạn hán ghé liền sau lưng...

Thương quê vất vả quá chừng
Lúa chưa kịp gặt, lạc vừng chưa thu
Cái nghèo bám đuổi lu bù
Miếng cơm không trọn cũng từ bão dông...

Trận này bão lại thử lòng
Quê hương đã trải sống cùng thiên tai
Bảo nhau chống bão số 10
Chằng neo nhà cửa - lúa thời gặt nhanh
Giữ cho cuộc sống yên lành
Miền quê Xứ Nghệ trở thành gương chung...

Không có văn bản thay thế tự động nào.0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa