Thăm Từ Đường Cụ Nguyễn Khuyến

Chúng con đến đây
Bước vào cổng “Môn Tử Môn”
Thăm Ao Thu Tam Nguyên Yên Đổ
Thăm Bái Đường năm gian nhà cổ
Hàng trăm năm vẫn cột kèo bằng gỗ
Mái ngói vẹn toàn
Hai cây nhãn lồng hưởng lộc Vua ban
Xanh tốt sum suê trước sân
Như hai vị thần: Quan Văn - Quan Võ
Giữ đất Thánh Hiền
Cho con cháu đến đây ngưỡng mộ
Một đời bút sắc lòng trung.

Hậu đường ngan ngát khói hương
Di vật còn nguyên hai hòm sách cũ
Hai ống quyển lưu lạị những áng văn của Cụ
Vua Tự Đức ban tấm Bảng Vàng
“ ÂN TỨ VINH QUY”.

Cụ đứng đây bức tượng cao gầy
Chống gậy trúc dáng khoan thai ngay thẳng
Bầu trời xanh-  trong Vườn Bùi tĩnh lặng
Cụ vẫn đi về trong nắng Thu xưa…


Kết quả hình ảnh cho thăm quê Nguyễn Khuyến
Cổng Môn Tử Môn

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa