Chớm Đông

Gió mùa đã biết tập đi. Rong chơi
Vào ngày cuối Thu sang Đông lả lơi
Hơi lạnh quấn vào tay chân , quần áo
Cho bao em gái đỏ lựng làn môi.

Em bé vào mùa đội mũ
Cụ già lụ khụ ho khan
Bước đi chậm chạp
Cuối đời lo toan
Cổ quấn khăn, chân đi bít tất
Quần áo ấm trong ngoài
Giữ cho mình ấm nhất.

Mây rủ nhau che kín mặt trăng
Trời mưa lất phất rửa mặt Chị Hằng
Mùa khô rút nước tre không ra măng
Hoa trốn trong nụ - Mùa Đông dùng dằng...

Kết quả hình ảnh cho Mùa đông

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa