Thượng cờ ba que

 Họ rằng hôm nay đã thượng cờ

ba que xỏ lá giữa vu vơ

vẻ vang chi nỗi buồn bại trận

sánh với người ta thật ất ơ!.


Anh hùng khoe mẽ trận sẻ chia

chiến đấu quên thân sợ chưa kìa

đến giáp lá cà quay bỏ chạy

bám càng mong thoát tới bên kia!


Thượng cờ trò lố có ai khen!?

quốc nhục lưu vong chẳng ngại hèn

ba sọc sánh cùng trăm hoa trắng?

không biết nhục sao? bọn người điên...


Hà Nội ngày 29. 4. 2023

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa