NGHĨ VỀ MÙA THU NĂM ẤY

 Sương muối phủ đầy vạt cải

Mẹ ngồi nhặt lại nỗi đau

Bó lại để mai đi chợ

Mua về lon gạo, quả cau.


Cha thôi không đan quạt nữa

Ra vườn hạ buồng chuối già

Gọi mẹ luộc lên cho trẻ

Ăn tạm những ngày mưa sa.


Rồi mẹ một đời quang gánh

Quẩy rau ra chợ cách làng

Rồi cha xách đòn đi ngược 

Vay thóc lồng vào đôi quang.


Nghĩ thương cha mẹ tảo tần

Xoay đôi lưng trần đen đúa

Tìm bữa sao cho no đủ

Cả đời nuôi mấy đứa con.


Bây giờ con đã lớn khôn

Cuộc đời mẹ cha chắp cánh

Đã thành ông Nghè ông Chánh

Chưa kịp báo đền mẹ cha.


Nước mắt chảy xuôi mỗi nhà

Cha đâu mong con đáp nghĩa

Mẹ đâu chờ con trả lễ

Chỉ mong tử tế nên người...


Hà Nội tháng Vu Lan  21.  9.  20230 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa