Chuyện ba con vật

( Thơ thiếu nhi )

Một hôm gió mát trăng thanh
ba con vật quý ngồi quanh chuyện trò
cô mèo mở miệng cười to :
meo meo ai đã giữ cho môi trường ?

Chó nhà : Tôi đã làm gương
mỗi khi khó chịu góc vườn tôi ra
xong xuôi ai biết đâu mà !?
bạ đâu thả đấy chỉ gà mà thôi !...

Cô mèo nghe hết đầu đuôi
hai người đều kém xem tôi đây này :
trước là móc hố gốc cây
xong rồi lấp lại chẳng ai bận lòng ?

Gà nghe câu chuyện vừa xong
nghe đây : ra giọng Bao Công phán rằng :
hai người chẳng đáng huênh hoang
từ nay phải giữ sạch làng mới nên .

Tôi xin đăng ký đầu tiên
báo người nhốt lại không nên thả đàn
cuối ngày thu dọn đàng hoàng
rắc vôi xịt nước lại càng tốt hơn...

Môi trường cố giữ sạch trơn
không lo bệnh tật cả thôn vui mừng...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa