Một trăm ngày

Em đi đã một trăm ngày
để anh ở lại lòng đầy tiếc thương
bao lần về chốn quê hương
anh em có cặp vẫn thường cùng nhau .

Bây giờ người trước kẻ sau
đi mây về gió em đâu đi cùng ?
lẻ loi như đứt dây cung
một mình một cõi ... trống không một mình...


* 100 ngày em trai mất vì TNGT

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa