Miền Trung mong ước


Miền Trung mong ước chỉ mấy điều
Không lũ lụt và ít nắng thiêu
Lúc hạn có hồ cung cấp nước
Khi mưa hồ chứa lại càng nhiều...

Điện nước điều hòa dân đỡ khổ
Tránh cảnh bấp bênh bớt đói nghèo
Chính Phủ quan tâm thì chú ý
Làm sao tránh được tệ quan liêu !

Mấy điều "nhỏ mọn" mà làm được
Khỏi lo khẩu hiệu ít hay nhiều...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa