Suy tư

( Tác giả Huỳnh Xuân Sơn )

Vườn hoa nhiều màu
Nhân thế giờ sao lắm sắc màu
Đa sầu cạn nghĩ khiến lòng đau
Người gieo gió độc mong dài mãi
Kẻ rắc mưa sầu muốn thật lâu
Chữ nhẫn dặn mình luôn giữ lấy
Chữ tâm tự nhủ biết tìm đâu ?
Tha nhân đức độ luôn thừa thiếu
Đẹp - xấu bao giờ chung với nhau ?...


           Trên đời
( Bài họa của Nguyễn Quang Huệ )

Trên đời nhiều chuyện chẳng cùng nhau
Thế giới luôn luôn biến chuyển màu
Người thì sống gấp cho sung sướng
Kẻ lại kiêng chừng để sống lâu
Mỗi người mỗi ý làm sao được ?
Mình chỉ riêng mình cho đỡ đau
Thế gian muôn vẻ càng phong phú
Chữ nhẫn đặt lên ở hàng đầu...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa