Ai mua thơ?...

Ai mua thơ tôi bán thơ cho?
Vài câu thôi cũng trở thành nhung nhớ
Đàn cò trắng phía chân trời màu lửa
Nửa chiều rồi hai đứa vẫn trông nhau
Ai mua thơ tôi bán mua mau?!
Một đôi câu cũng thành đôi thành lứa
Một đôi câu cũng trở thành một nửa
Dãi gió giầm mưa thương nhớ nửa đời
Ai mua thơ tôi bán rẻ cho thôi?
Một đôi câu để làm duyên làm dáng
Đứng trên cầu ánh tà dương chạng vạng
Dưới chân cầu lắt lẻo cánh bèo trôi
Ai mua thơ tôi bán mấy câu thôi!?
Mấy câu duyên để tôi làm vốn liếng
Bán thơ rồi tôi chỉ còn kỷ niệm
Dấu tận cùng tâm khảm để mà quên!!!.


Tác giả: Trần Nguyên Hạnh

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa